17.10.2016
Ն.Ա.Մ. ՍԲ ՏՐԴԱՏ Գ ՄԵԾ ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ ԱՐՔԱՅԻ ԴԻՄԱՆՊԱՏԿԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆ


Միաբանության երկնային հովհանավոր Սբ Տրդատ Գ Մեծ Արշակունու դիմանկարը: Նկարը պատրաստվել է Պատմական վերակազմություննրի կենտրոնի կողմից՝ հեղինակ Ռ. Արղության,  և նվիրվում է Միաբանության հիմնադրման երեք ամյակին:


ԱՅԼ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ