27.04.2017
ՄԱՂԹԵՐԳ ԹԱԳԱՎՈՐԱԿԱՆ


Տացէ քեզ Տէր բազում ամս ի ներքոյ արեգական,
Հանդերձ զաւակաւք եւ ամենայն բարեաց քոց
Անվրդով եւ ապահով արասցէ:

Տացէ քեզ Տէր յաղթութիւն ի վերայ թշնամեաց քոց
Ծաղկեսցէ գաւազան քո եւ արդարութեամբ
Հովեսցես ի վերայ ազգիս Հայոց:

Տացէ Տէր զաւրութիւն եւ բարգավաճում ամենայն
Իշխանաց քոց եւ ճառագեսցէ արեգակն ի վերայ տանն Հայկեան
Որպէս յիւսեալ ոսկե պսակ զարդարեալ պատուական ակամբ:

Հայոց Արարողակարգային Խորհուրդ


Комментариев нет:

Отправить комментарий

ԱՅԼ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ