27.07.2017

ԱՍՊԵՏԱԿԱՆ ԽԱՉԻ ՄԵԴԱԼ
медаль Рыцарского Креста Միաբանության Ասպետական Գերագույն Խորհուրդը, հիմք ընդունելով Պարգևատրման խորհրդի անդրանիկ նիստի արձանագրությունը հավանության է  արժանցնում Ասպետական Մեդալի դրույթը և սահմանում այն, որպես միաբանության անդրանիկ պարգև:

Այն հանդիսանում է Սբ Տդատի ասպետական միաբանության առաջին պարգևը և հաստատվել է Պարգևատրման խորհրդի 31, հուլիս, 2016 թ-ի անդրանաիկ նիստում՝ Գերագույն Ասպետական խորհրդի թիվ 15 որոշմամաբ:

Մեդալի կարգավիճակը

Գերագույն Ասպետական խորհրդի թիվ 15 որոշմամբ Ասպետական Խաչի մեդալը շնորհվում է Հայ միապետական-ասպետական բնագավառում նշանակալ դեր ունեցող անձանց, նաև Միաբանության կայացման գործում որոշակի ներդրում ունեցող անձանց:

Պարգևատրման միջնորդությունը

Գերագույն Ասպետական խորհրդի թիվ 15 որոշմաամբ Ասպետական Խաչի մեդալը շնորհելու միջնորդություն կարեղ է ներկայցնել յուրաքանչյուր իրավաբանական անձ՝ գրավոր դիմումով ուղղված Պարգևատրման խորհրդին, որտեղ պետք է նշվի երրորդ անձի արժանիքները, որոնք պետք է համապատասխանեն Մեդալի Կարգավիճակաին և որոնք կքննվեն Պարգևատրման խորհրդի կողմից:

Մեդալի նկարագրությունը

Գերագույն Ասպետական խորհրդի թիվ 15 որոշմաամբ Ասպետական Խաչի մեդալը ունի հետևյալ տեսքը՝ այն կլոր շրջանակ է մոտ 4.5 մ. Տրամագծով՝ պատրաստված արծաթից, կենտրոնում միաբանության գլխավոր խորհրդանիշն՝ Խարսխախաչը, որի շուրջը առկա է բուսական նախշերով պսակ: Մեդալի հակառակ կողմում առակ է միաբանության կրճատ անվանումը, մեդալի անվանումը նաև հերթական համարը: Մեդալի ժապավենը Բոսոր կարմիր է: Մեդալը կախվում է  ժապավենցի և ամրացվում հետևում առկա ամրակով:

Կրելու կարգը


Գերագույն Ասպետական խորհրդի թիվ 15 որոշմաամբ Ասպետական Խաչի մեդալը կրում են կրծքի ձախ մասում ըստ ավագության կարգի: Պարգևատրումը կատարվում է հատուկ արարողությամբ:


Комментариев нет:

Отправить комментарий

ԱՅԼ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ