08.09.2017


ԽՈՐՀՐԴԻՆ ՀԱՆՁՆՎԵՑ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԻ ՆՇԱՆԸ


Միաբանության Ասպետական Գերագույն խորհրդի պահպանությանն է հանձնվում Գերագույն Առաջնորդի նշանը: Այն հանդիսանում է առաջնորդի անձնական դրոշը և նրա մահից կամ հրաժարականից հետո փոխանցվում է հաջորդ առաջնորդին: Նշանը կարող է կիրառվել միայն հանդիսավոր արարողությունների ժամանակ: Սահմանվում է նաև հատուկ պաշտոն՝ նշանակիր, ով խորհրդանշական պարտավորվածություն է կրում պահպանել նշանը և հանդիսավոր առիթներին դուրս բերել այն:  Միաբանության Մամլո Դիվան


ԱՅԼ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ