23.09.2017


ՄԱԼԱԽՈՎՍԿԻ ԱԶՆՎԱԿԱՆ ՏՈՀՄԸ


Հայկական ծագմամբ՝ նշանավոր լեհական ազնվական տոհմ, որը լեհաստանի պատմության տարբեր ժամանակաշրջաներում թողել է իր ուրույն հետքը: Տոհմը հայ ազնվականության ուսումնասիրության առանցքից պետք է դուրս մնար, եթե չլիներ մխիթարյան միաբան Ղուկաս վրդ. Ինճիճյանի՝ Դարապատում նկարագրողական գործը, որի մեջ վարդապետը լեհահայոց թեմը հիշատակելիս՝ հիշում է նաև  Մալախովսկի իշխանին և նրա տոհմը.
«Այս Մալախովսքի ցեղը, որ լիթվանիայի մեջը պինդ, երևելի ցեղ է, հայու ազգեն է իջած, ինչպես իրենք՝ լեհերնալ կսեն. սա ցեղս առաջ կսվեր Խորխոռունիք, ետքը մեր Վաղարշակ թագավորի օրոք Մալխազունիքալ ըասվեցան, որոնք ետքը լեհ փաղչելով հոն իրենց անունը Մալախովսքի ըասվեցան...»:

Եպիսկոպոս Յան Մալախովսկի

Ստանիսլավ Մալախովսկի
Յան Մալախովսկի

22.09.2017


ԱԶՆՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԹԱԳԱՎՈՐ ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆԻ, ԻՇԽԱՆ ՄԵԾ ՈՒ ՓՈՔՐ ԱՂԲԱԿԻ
 ԵՎ ՄԱՀԿԱՆԲԵՐԴԻ, ՏԵՐ ՀԱԴԱՄԱԿԵՐՏԻ

ԻՇԽԱՆ ՌՇՏՈՒՆԻՔԻ, ՏԵՐ ՈՍՏԱՆԻ ԵՎ ՄԱՆԱԿԵՐՏԻ


ԱՄԱՏՈՒՆԻ
ԻՇԽԱՆ ԱՐՏԱԶԻ, ՏԵՐ ՇԱՎԱՐՇԱՎԱՆԻ ԵՎ ՕՇԱԿԱՆԻ


 (ԶԱՔԱՐՅԱՆ)
ԹԱԳԱՎՈՐԻ ԵՎ ՇԱՀՆՇԱՀ ՀԱՅՈՑ, ԻՇԽԱՆ ԼՈՌԻԻ, ՏԵՐ ԱՆԻԻ
ԹԱԳԱՎՈՐ ԵՎ ԻՇԽԱՆ ԱՌԱՆԻ, ԽԱՉԵՆԻ, ՏԵՐ ԽՈԽԱՆԱԲԵՐԴԻ

ԻՇԽԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԵՎ ՆԱԽԻՋԵՎԱՆԻ, ՏԵՐ ՕՐԲԵԹԻ, 
ԵՂԵԳԻՍԻ ԵՎ ՏԱԹԵՎ
ՄԵԼԻՔ ԵԳԱՆՅԱՆ/ԱՎԱՆՅԱՆ
ԻՇԽԱՆ ԴԻԶԱԿԻ, ՏԵՐ ՏՈՂԻ

ԱԹԱԲԵԿՅԱՆ
ԻՇԽԱՆ ՋՐԱԲԵՐԴԻ, ՏԵՐ ԿՈՒՍԱՊԱՏԻ

Խստիվ արգելվում է կոմերցոն նպատակներով կիրառել կամ արտատպել նշանակները: Բոլոր վերակազմությունները հեղինակային են:

ԱՅԼ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ